Békés válás

Váljunk vagy maradjunk együtt? Ha elkerülhetetlen a válás, segítem ennek a nehéz döntésnek a békés rendezését, hogy ne évekig tartó pereskedés kövesse az amúgy is kudarcos helyzetet. Nem kell, hogy egy bíró döntsön az életetekről!
Békés válás

Válás közös megegyezéssel

Sokan nincsenek tisztában a mediátor szerepével a válás során. Válási mediáció során a mediátor nem próbálja meg valahogy mégiscsak kibékíteni a feleket. Tiszteletben tartja a közös akaratot. Arra törekszik, hogy tompítsa a konfliktusokat, megteremtse a haragmentes szabályozott kommunikáció feltételeit, a mindkét fél számára előnyös, vagy legalábbis elfogadható közös megállapodás létrehozása érdekében.

Az évek alatt felgyülemlett sérelmek és indulatok sok esetben akadályozhatják a zavartalan párbeszédet, épp ezért van szükség egy higgadt harmadik félre, aki mindkét felet a megnyugtató egyezség felé tereli a kommunikációban. Ismeri a válás hazai (jogi, gyermekvédelmi, vagyonmegosztási, stb.) gyakorlatát, s ha szükséges más szakemberekkel: ügyvéddel, pszichológussal, ingatlanossal konzultál az ideális egyezség érdekében. Nem szabad alábecsülni ennek értékét!

Akár 3 órán belül létrejöhet az egyezség, amelyet, mindkét fél elfogad, majd a bíróság gyorsan szentesít. Ráadásul mindezt, egy válóper árának töredékéért!

A mediáció és a pereskedés közötti nagy különbség még a válás során, hogy bírósági pereskedés esetén a felek külön-külön fogadnak ügyvédet, ami dupla tiszteletdíjat és elhúzódó tárgyalásokat jelenthet.

A mediátor ugyanakkor mindkét fél érdekeit szem előtt tartva törekszik az egyezségre, vagyis egy személyben mindkettőjüknek dolgozik. Mediátort alkalmazva lehetséges az alacsonyabb óradíj, a kevesebb megbeszélés, mivel van idő mindenről megegyezni.

A mediátor közreműködése lehetővé teszi, hogy a felek közösen, önként hozzanak döntéseket akár vagyoni, akár a gyermeket érintő vitás kérdésekben. A mediátor feladata nem az, hogy valakinek igazat adjon, hanem hogy pártatlanul segítse az egyezség létrejöttét a felek között.

A válási mediáció eredményessége 98 %!

Tapasztalatok igazolják, hogy az önként hozott megállapodások sokkal eredményesebbek! A felek nagyobb valószínűséggel tartják be, mint az olyan ítéleteket, melyeket rajtuk kívül, adott esetben a Bíróság hozott meg.

És hogy miről is kell döntést hozni?

  • Kapcsolattartás a különélő szülővel, láthatás
  • Gyerektartás
  • Szülői felügyeleti jogok
  • Vagyonmegosztás (a kialakított egyezség tartalmát ügyvéddel kell ellenjegyeztetni)
  • Közös lakáshasználat (ki lakik az utolsó közösen lakott lakhelyen továbbra is)
  • Házastársi tartás

A közös gyermek jövőjét illetően, legyen szó a szülői felügyelet vagy a kapcsolattartás kérdéséről, a mindennapokban működőképes, a gyermek érdekeit szem előtt tartó megállapodást köthetnek.

Mediátor segítségét kérhetik a válni szándékozó felek a bírósági procedúra megindítása előtt, a bontóper alatt, valamint a házasság felbontása után is, amennyiben maradnak még vitás kérdések. Nem kell, hogy egy bíró döntsön az életetekről!

Készséggel állok rendelkezésedre! Miben segíthetek neked?

Néha a legnehezebb és a leghelyesebb út ugyanaz. Megesik, hogy egy bátor lépés az ismeretlenbe, az élet nagy ajándékával fizet.